Informatie voor docenten en leerkrachten

Eye Attack Schoolbezoek 08 2

Het beste onderwijs, de beste kunsteducatie, waardevol cultuuronderwijs, dat is wat we willen!

In het Stedelijk Museum Schiedam ontdek en ontmoet je door moderne en hedendaagse kunst en geschiedenis het onbekende. De onderwijsprogramma’s en de scholen zijn daarbij een belangrijk speerpunt.

Aanbod 2017 - 2018
Het Stedelijk Museum Schiedam biedt educatieve programma's aan met rondleidingen en workshops voor het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat kunsteducatie kan helpen de relatie zichtbaar te maken met andere vakgebieden waarin leerlingen les krijgen.

Met ons aanbod willen we leerlingen niet alleen vertrouwd maken met het museum, de Nederlandse beeldende kunst vanaf 1945 en de geschiedenis van Schiedam, maar willen we ook een bijdrage leveren aan beter onderwijs.

We lichten het aanbod graag toe, dat doen we het liefst tijdens een bezoek aan je school. We kunnen je dan beter informeren en de inhoud van workshops en rondleidingen afstemmen op je wensen.

Het museum werkt vraaggericht en stemt de inhoud van de rondleidingen en workshops graag af op uw wensen.

Bekijk ons aanbod en boek uw rondleiding/workshop via info@stedelijkmuseumschiedam.nl of bel Wrienda Baboeram op 010-2463666.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Liesbeth Slats liesbeth.slats@stedelijkmuseumschiedam.nl of Wrienda Baboeram.