Toelichting op het aanbod voor het onderwijs 2018-2019

Eye Attack Schoolbezoek 08 2

Ontdekken, bevragen, verbinden en betekenis geven

Waardevol cultuuronderwijs, dat is wat we willen!

Het Stedelijk Museum Schiedam is een plek van verwondering, waar je creativiteit en je denken wordt gevoed, waar je leert kijken en vragen leert stellen. Het museum wil graag een plek zijn waar leerlingen, vooral die uit Schiedam, zich thuis voelen.

Aanbod 2018 - 2019
Het Stedelijk Museum Schiedam biedt educatieve programma's aan met rondleidingen en workshops voor het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat kunsteducatie kan helpen de relatie zichtbaar te maken met andere vakgebieden waarin leerlingen les krijgen.

Met ons aanbod willen we leerlingen niet alleen vertrouwd maken met het museum, de Nederlandse beeldende kunst vanaf 1945 en de geschiedenis van Schiedam, maar willen we ook een bijdrage leveren aan beter onderwijs.

We lichten het aanbod graag toe, dat doen we het liefst tijdens een bezoek aan je school. We kunnen je dan beter informeren en de inhoud van workshops en rondleidingen afstemmen op je wensen.

’t Atelier/workshops
Veel programma's zijn een combinatie van een rondleiding en een workshop in ’t Atelier, onze workshopruimte. Je kunt er ook voor kiezen om alleen de rondleiding te boeken.

Leerkrachtinformatiebrief

Om de leerlingen zoveel mogelijk plezier te laten beleven tijdens hun bezoek aan het museum is het handig om op school het bezoek voor te bereiden. Als je een museumles boekt, dan krijg je een leerkrachtinformatiebrief. Daarin staat hoe het bezoek eruit ziet. Hierin staan bepaalde begrippen die we in de museumles gebruiken en geven we inspirerende tips en suggesties om zelf met de leerlingen aan de slag te gaan als je iets extra's wilt doen. Zo haal het maximale uit het museumbezoek.

Wolf Brinkman en OBS De Taaltuin
Het museum werkt bij het ontwikkelen van de programma's voor het Primair Onderwijs samen met kunstenaar/docent Wolf Brinkman en Elsje Miedema van OBS De Taaltuin. Samen met scholen ontwikkelen we een programma dat een vervolg is op het Taal en Rekenprogramma dat Brinkman eerder uitvoerde in samenwerking met Museum Boijmans Van Beuningen. Cultuuronderwijs heeft hierbij een plaats gekregen in het reguliere curriculum van de school en is een uitgangspunt geworden voor de ontwikkeling van kinderen.

Docententeam
De rondleidingen en workshops worden gegeven door professionele museumdocenten, die wij speciaal hiervoor opleiden en inspireren.

Bekijk ons aanbod en boek je rondleiding/workshop via info@stedelijkmuseumschiedam.nl.
Heb je vragen? Neem dan contact op met educatie & onderwijs algemeen (010-2463666) of Liesbeth Slats (010-2463663) liesbeth.slats@stedelijkmuseumschiedam.nl.

Deelregeling Cultuureducatie met kwaliteit
Het Stedelijk Museum Schiedam  onderschrijft de doelstellingen van de deelregeling 'Cultuureducatie met kwaliteit'.
Waar mogelijk werken we samen met Stichting Mooi Werk en andere partners in de stad om de regeling te ondersteunen met een passend aanbod. 

bijeenkomsten voor docenten