Aanbod voor het Voortgezet Onderwijs 2018-2019

filosoferen met kunst taaltuin klein

Bij tentoonstellingen bieden wij een educatief programma voor het Voortgezet Onderwijs. De educatieve programma's zijn erop gericht leerlingen vertrouwd te maken met het museum en met beeldende kunst. Tijdens interactieve rondleidingen worden de leerlingen uitgedaagd zich te laten verrassen door de beeldende kunst en tot het vormen van een eigen mening. De rondleidingen en workshops worden gegeven door professionele museumdocenten. Het museum werkt vraaggericht en stemt de inhoud van de rondleidingen en workshops graag af op de leerdoelen en het curriculum van je school.

Programma:

Ik & de ander, de ander & ik alle klassen VMBO, HAVO, VWO
Kijken naar CoBrA alle klassen VMBO, HAVO, VWO
Filosoferen met kunst alle klassen VMBO, HAVO, VWO

Programma op maat  

Art Matches & Blind Date

brugklassen Voortgezet onderwijs

 Tijdelijk aanbod:

Corneille op je bord alle klassen VMBO, HAVO, VWO
Familie alle klassen VMBO, HAVO, VWO
Gebakken lucht alle klassen VMBO, HAVO, VWO