Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Schiedam bestaat per 1 september 2016 uit: 
  • Pascal Visée, voorzitter | consultant en diverse commissariaten
  • Henriëtte van der Linden | vicevoorzitter | voormalig directeur Instituut Collectie Nederland
  • Jeroen Princen | secretaris | advocaat en partner bij Ploum Lodder Princen
  • Ton de Vos | lid | voormalig directeur dienst Kunst en Cultuur Rotterdam en -gemeenteraadslid Schiedam
  • Marieke Sanders-ten Holte | lid | collectioneur, oud-lid Europees Parlement en voorzitter Stichting Reprorecht
  • Frans van de Avert | lid | algemeen directeur Amsterdam Marketing
Met ingang van 8 mei 2016 is directeur/bestuurder Deirdre Carasso verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de uitvoering van het algemene en financiële beleid volgens de Code Cultural Governance.