Prijslijst aanvraag beeldmateriaal Stedelijk Museum Schiedam

Beeldmateriaal

Voor het aanvragen van beeldmateriaal, anders dan persmateriaal,  uit de verschillende collecties van het Stedelijk Museum Schiedam kunt u zich wenden tot Marco Steketee per mail of via telefoonnummer +31 (10) 2463656


Beeldmateriaal voor een publicatie, presentatie of educatieve doeleinden:

Hoge resolutie TIFF 300 dpi € 75,00
Lage resolutie (Internet, PowerPoint e.d.) 72 dpi  € 50,00


Fotomateriaal niet voor publicatie maar voor studie of privédoeleinden:

Hoge resolutie TIFF 300 dpi € 50,00
Lage resolutie (Internet, PowerPoint e.d.) 72 dpi  € 25,00

 

Gebruikskosten (oplage), boeken, tijdschriften, e-books per beeld:

tot 5.000  € 100,00
van 5.000 tot 10.000  € 150,00
meer dan 10.000 € 250,00
Afbeelding op cover + 40%
Film, televisie, video, internet € 150,00

 Prijzen zijn exclusief BTW.

Toezending via Wetransfer

Credit line: Collectie Stedelijk Museum Schiedam tenzij anders staat aangegeven.
Indien er beeldmateriaal aanwezig is, vindt direct levering plaats na ontvangst van een akkoord op de betaling. In het geval van nieuwe opnames is de levertijd minimaal zes weken na ontvangst van de betaling. Bij gecompliceerde opnames e/o speciale wensen worden de kosten van de fotograaf en de art handeling doorberekend.
Bij een spoedaanvraag wordt aanwezig beeldmateriaal per omgaand na een akkoord van betaling van de kosten verstuurd. Indien er nieuwe opnames moeten worden gemaakt, vindt levering plaats zo snel als mogelijk is en zullen de kosten van de fotograaf worden doorberekend.
Het Stedelijk Museum Schiedam is niet aansprakelijk voor copyrights voortvloeiende uit het auteurschap van de kunstenaar. Hiervoor dient u zelf met diverse instanties contact te zoeken en dit te regelen.
Alle gebruikers verplichten zich in geval van publicatie of een andere manier van verveelvoudiging van een afbeelding van het museum, tot het kosteloos te doen toekomen van een bewijsexemplaar. In het geval van publicatie van een afbeelding van een bruikleen van derden, dienen twee of meer bewijsexemplaren te worden opgestuurd.

Bewijsexemplaren kunnen worden opgestuurd naar:
Stedelijk Museum Schiedam
Afdeling Collectiemanagement
Postbus 208
3100 AE Schiedam