De werkelijkheid van Jan Schoonhoven

schoonhoven R71-20 2

Jan Schoonhoven, R 71-20, 1971, muurverf, papier en karton op paneel, 106 x 106 cm, collectie Stedelijk Museum Schiedam

De tentoonstelling De werkelijkheid van Jan Schoonhoven is het eerste omvangrijke overzicht in Nederland van het werk van Jan Schoonhoven in 20 jaar. Met zijn tekeningen en abstracte witte reliëfs heeft hij een volstrekt uniek oeuvre vervaardigd.

***** sterren in NRC en ***** sterren in de Volkskrant

Jan Schoonhoven (Delft, 1914 – Delft, 1994) is een van de meest vooraanstaande beeldend kunstenaars van de 20ste eeuw. In de tentoonstelling is de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar te volgen in de context van zijn tijd en in relatie tot zijn internationale geestverwanten. Schoonhoven geeft de essentie van de werkelijkheid weer in formele structuren. Zijn werk getuigt van oorspronkelijkheid en puurheid. Vanaf omstreeks 1956 ontwikkelt hij zijn unieke reliëfs. Deze reliëfs, met ritmische patronen waarin een zelfde beeldend motief wordt herhaald, hebben een objectief en onbevooroordeeld karakter, leveren geen commentaar op de maatschappelijke ontwikkelingen, maar aanvaarden de werkelijkheid zoals die is.

Doe mee met een van de publieksactiviteiten

Jan Schoonhoven (1914 – 1994, Delft) maakt aanvankelijk vooral abstracte tekeningen. Vanaf medio jaren 1950 ontdekt hij de mogelijkheden van karton om reliëfs te maken. De informele stijl waarin hij dan werkt, leidt hem uiteindelijk naar de bekende witte rasterreliëfs. Deze verbeelden niet zozeer de zichtbare werkelijkheid, maar op zichzelf staande werkelijkheden waar de werking van het licht een belangrijke rol speelt. Te midden van kunstenaars Armando, Bram Bogart, Enrico Castellani, Jan Henderikse, Piero Manzoni en Henk Peeters, ontwikkelt Schoonhoven zijn unieke beeldtaal.

Vanaf 1960 tot 1965 neemt hij deel aan de activiteiten van de Nederlandse nulgroep. In 1967 maakt hij tezamen met Ad Dekkers en Peter Struycken deel uit van de Nederlandse inzending voor de Biënnale Sao Paulo waar zijn werk bekroond wordt met de tweede prijs. Dit is zijn internationale doorbraak. Om aan de toenemende vraag voor zijn reliëfs te kunnen voldoen, besteedt Schoonhoven de productie van zijn werk uit aan assistenten. Schoonhoven zelf blijft tot zijn pensionering werkzaam als ambtenaar voor de PTT.

De tentoonstelling De werkelijkheid van Jan Schoonhoven past in de serie tentoonstellingen die het Stedelijk Museum Schiedam organiseert over de kunstenaars en het gedachtengoed van ZERO en nul. De kunstenaars van nul en ZERO verklaarden verschijnselen uit de werkelijkheid tot kunst. Ze benadrukten de schoonheid van sereniteit, herhaling en eenvormigheid. De tekeningen en witte reliëfs van Jan Schoonhoven weerspiegelen fenomenen van een toenemende economische welvaart die vergezeld gaat van een massaproductie in de jaren 1960. Schoonhoven geeft de essentie van deze werkelijkheid weer in serialiteit en herhaling.

Eerder toonde het Stedelijk Museum Schiedam de tentoonstelling nul = 0, de Nederlandse nulgroep in een internationale context (2011), in deze tentoonstelling werd voor het eerst sinds 30 jaar uitgebreid aandacht besteed aan de geschiedenis, het gedachtengoed en de kunstuitingen van de Nederlandse nul-kunstenaars: Armando, Jan Henderikse, Henk Peeters, Jan Schoonhoven en herman de vries. In 2014 organiseerde het Stedelijk Museum Schiedam de succesvolle tentoonstelling herman de vries. all, waarin de ontwikkeling van kunstenaar herman de vries -die nog immer in de geest van ZERO werkt- centraal stond.

Tentoonstellingen Stedelijk Museum Schiedam en Museum Prinsenhof Delft
Gelijktijdig met de tentoonstelling De werkelijkheid van Jan Schoonhoven in het Stedelijk Museum Schiedam organiseert het Museum Prinsenhof de tentoonstelling Kijk, Jan Schoonhoven. Het Stedelijk Museum Schiedam en Museum Prinsenhof bieden hiermee een onderscheidend en tegelijk complementair tentoonstellingsprogramma. De tentoonstelling in Delft belicht het persoonlijke leven van Jan Schoonhoven in Delft in relatie tot zijn werk, terwijl de tentoonstelling in Schiedam zich vooral richt op de stilistische ontwikkeling van het werk in de context van zijn tijd en in relatie tot zijn internationale geestverwanten.

Publicatie Jan Schoonhoven
Tijdens de tentoonstelling verschijnt de monografie Jan Schoonhoven van auteur Antoon Melissen (NAI 0I0 Uitgevers, Rotterdam).
 
Kijk, Jan Schoonhoven in Museum Prinsenhof Delft
Jan Schoonhoven is vooral bekend van zijn abstracte witte reliëfs. Kijk, Jan Schoonhoven presenteert minder bekende aspecten van zijn leven en werk, waaronder nooit eerder getoonde vroege tekeningen. Op de tentoonstelling zijn foto’s van onopvallende details uit het Delftse straatbeeld te zien die voor hem een belangrijke inspiratie waren. De tentoonstelling laat zien hoe Schoonhoven op meesterlijke wijze licht en schaduw vertaalde in zijn oeuvre. Speciaal voor de tentoonstelling is door de Technische Universiteit Delft een lichtsimulatie ontwikkeld, die de bezoeker laat zien welke belangrijke rol de lichtinval heeft op het kijken naar een reliëf.


Terug naar overzicht