Nieuwe Aanwinst*

*Van Susanne Khalil Yusef

Het Stedelijk Museum Schiedam verwerft het werk بدنا نعيش (We want to live) uit 2021 van kunstenaar Susanne Khalil Yusef voor de collectie. Het neon kunstwerk bestaat uit een Arabische tekst, بدنا نعيش , die is geschreven door een dierbare vriend van Susanne, die tevens illustrator is en al zijn hele leven in Gaza woont. Susanne heeft de neonlampen van glas speciaal laten blazen in zijn handschrift.

De zin wordt veel door Susanne, zelf ook afkomstig uit Palestina, en haar vrienden uitgesproken als reactie op de vreselijke gebeurtenissen die de Palestijnen al decennia moeten ondergaan. Nu, twee jaar na het maken van dit werk, bereiken deze gebeurtenissen een gruwelijk dieptepunt en sterven er dagelijks honderden onschuldige burgers. Mannen, vrouwen, kinderen, ouderen, geliefden. Terwijl het enige wat zij willen, is leven.

Het Stedelijk Museum Schiedam volgt het werk van Susanne Khalil Yusef al enige tijd en haar werk sluit goed aan bij onze deelcollectie geëngageerde hedendaagse kunst. Daarnaast voelt het museum zich machteloos, maar wil het ook niet wegkijken en stil blijven. Een staakt-het-vuren mag geen dag langer op zich laten wachten. Want ieder mens heeft het recht om te leven.

Susanne zal een deel van de opbrengst van dit kunstwerk schenken aan een door haar gekozen humanitaire organisatie actief in Gaza en de Westbank.

Susanne Khalil Yusef. بدنا نعيش [Bidnan3eesh] (We want to live) (2021), neon geblazen glas, 60 cm x 400 cm

Over de kunstenaar
Susanne Khalil Yusef (1984) heeft een Palestijnse achtergrond. Door haar werk hoopt zij inzicht te geven in de positie van Palestijnen, verspreid over de wereld. In haar kunstwerken verwerkt zij verhalen en gebeurtenissen die zij of haar naasten hebben meegemaakt. Khalil Yusef maakt kleurrijke installaties zoals muurschilderingen, schilderijen, textiel, keramiek, video, performances, bronzen sculpturen en zelfgecreëerde archieven. Op het eerste gezicht lijkt het felgekleurde werk van Khalil Yusef luchtig en speels, maar wie goed kijkt ziet verwijzingen naar ontheemding, identiteit en sociaal-geografische machtsverhoudingen

De aankoop is mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.