Particuliere donateurs zijn onmisbaar voor musea, zo ook voor Stedelijk Museum Schiedam. Kleine en grote donateurs steunen ons met een financiële bijdrage, omdat zij belang hechten aan geschiedenis, kunst en een levendig museum in de stad Schiedam. ⁠

Wilt u het museum ook graag steunen met een bijdrage? Hieronder leest u de mogelijkheden.

Het Stedelijk Museum Schiedam krijgt financiële steun van een groep huisvrienden. Zij hechten belang aan geschiedenis, kunst en een levendig museum in de stad Schiedam.

Huisvrienden zijn onze ‘uitgebreide familie’. We zien ze graag en betrekken ze bij wat we doen. We nodigen ze uit voor bijzondere bijeenkomsten en ze krijgen een kijkje achter de schermen. Met een financiële bijdrage maken zij samen onze tentoonstellingen, aankopen en activiteiten voor kinderen en Schiedammers mogelijk.

Steun in de vorm van een eenmalige donatie is ook mogelijk. U kiest daarbij het bedrag dat bij u past. U kunt uw donatie overmaken naar NL14 RABO 01 11 50 37 28 t.n.v. Stedelijk Museum Schiedam o.v.v. donatie. Wilt u uw eenmalige donatie graag eerst bespreken, of een specifieke bestemming geven, neem dan vooral contact met ons op.

Ook is het mogelijk om een eenmalige donatie te doen voor de restauratie van een tot dusver onbekend werk uit 1970 van Jan Schoonhoven. Het werk werd ons in 2022 geschonken. Het reliëf is nergens beschreven en nooit geëxposeerd. ‘Met steun van fondsen, bezoekers en de huisvrienden hopen we een behandeling te kunnen bekostigen’, zegt Schreuder. ‘Ons doel is dat na de restauratie de leeftijd van het reliëf duidelijk zichtbaar blijft, maar dat ook de oorspronkelijke intentie, zoals Jan Schoonhoven het werk heeft bedoeld, weer meer naar voren komt.’ Wilt u meehelpen om dit werk weer te laten stralen?

Wist u dat u ook een bijdrage kunt leveren aan de aankoop van een kunstwerk of historisch voorwerp? Ook zijn er huisvrienden die het museum werken schenken, of hun steun vormgeven via een legaat of opname in de erfenis. Mail ons over de mogelijkheden.

Fiscaal aantrekkelijk
Stedelijk Museum Schiedam is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw donatie aftrekbaar is. Bij een periodieke schenking, krijgt u een deel van uw gift dus terug van de belastingdienst. Lees er hier meer over.

Meer weten?
Neem vooral contact op met onze zakelijk leider Irma Benliyan voor de mogelijkheden via irma@stedelijkmuseumschiedam.nl of 0102463673