Hier kun je alles lezen over ons gebruik van cookies en de omgang met privacy.

Het Stedelijk Museum Schiedam maakt op deze website gebruik van cookies. Als je onze website bezoekt, wordt met behulp van de cookies bijgehouden in welke volgorde en hoe lang iemand de pagina’s van de website bekijkt. Dit zorgt voor een gebruiksvriendelijke website.

We maken gebruik van de volgende drie typen van cookies:

Functionele cookies
Onze website plaatst enkele cookies op de computer die betrekking hebben op het functioneren van de website. Door je voorkeuren op te slaan optimaliseren we de gebruikerservaring. Wees gerust, deze cookies slaan geen privacy-gevoelige data op. Het is volgens de huidige cookiewetgeving toegestaan om deze zonder toestemming te plaatsen.

YouTube cookies
Op onze website zijn video’s te bekijken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de pagina’s van YouTube waar deze video’s staan. Wanneer je een pagina bezoekt met een YouTube video of klikt om de video te bekijken, wil YouTube mogelijk cookies op je computer plaatsen. We kunnen de instellingen van deze cookies niet bepalen. Ga naar de informatiepagina voor video’s van YouTube.

Google Analytics
We analyseren de cookies met Google Analytics. Dat is voor veel websitebeheerders een gebruikelijke manier. De resultaten gebruiken we om onze website te verbeteren. Goed om te weten: deze verzamelde gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan anderen.

Het is mogelijk om de cookies uit te schakelen. Dat kan betekenen dat een aantal functies op onze website mogelijk niet meer goed werkt.

[cookie_reject]

Heb je vragen? Neem contact met ons op via info@stedelijkmuseumschiedam.nl

Graag vertellen we u op deze pagina welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, een bezoek brengt aan ons museum of een abonnement neemt op de digitale nieuwsbrief. Ook informeren we u graag waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw ervaring verbeteren.

Als museum communiceren wij met onze bezoekers, relaties en donateurs en
samenwerkingspartners. Daarbij is het onvermijdelijk dat persoonsgegevens geregistreerd worden. We willen daar als museum in alle gevallen buitengewoon zorgvuldig mee omgaan en maken graag duidelijk welke data we verzamelen en wat we daarmee doen. Sommige van die gegevens zijn persoonlijk, andere niet.

Museumbezoekers
Aan museumbezoekers vragen we bij binnenkomst de postcode (geen huisnummer) van hun woonadres. Door het ontbreken van het huisnummer blijft de bezoeker anoniem. Met de postcodes kunnen we zien waar onze bezoekers vandaan komen, waardoor wij
tentoonstellingen en communicatie beter kunnen afstemmen op de bezoekers en onze
subsidiënten kunnen informeren.

Tijdens uw bezoek aan het Stedelijk Museum Schiedam kan het zijn dat onze
beveiligingscamera’s uw aanwezigheid registreren. Dat doen we voor de veiligheid van bezoekers, personeel en onze collectie. Er worden geen andere persoonsgegevens gekoppeld aan de camerabeelden. Deze camerabeelden worden twee weken bewaard en daarna automatisch gewist. De camerabeelden worden niet gedeeld met derden, alleen als de politie deze opvraagt in het kader van opsporingsactiviteiten.

Website bezoekers
Als u onze website bezoekt, wordt bijgehouden in welke volgorde en hoe lang iemand de pagina’s van de website bekijkt. Dat gebeurt automatisch met behulp van zgn. ‘cookies’. Deze gegevens worden door Google Analytics verzameld. Het is een gebruikelijke manier voor veel websitebeheerders om dergelijke gegevens door Google te laten analyseren. De resultaten gebruiken we om onze website te verbeteren. Deze verzamelde gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan anderen.

Lezers van onze digitale nieuwsbrief
Van de abonnees op onze digitale nieuwsbrief, verstuurd via MailChimp, worden naam, emailadres en IP-adres bijgehouden. Ook worden gegevens automatisch verzameld met behulp van zgn. ‘cookies’. Op deze manier wordt bijgehouden welke artikelen uit de nieuwsbrief wel of niet door onze abonnees worden gelezen. Door analyse van deze leesgegevens kunnen we onze nieuwsbrief verbeteren. MailChimp wordt gebruikt om onze nieuwsbrieven rond te sturen en om de gegevens van de lezers te verzamelen en naar ons terug te rapporteren. Deze gegevens worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan anderen.

U kunt zich enkel zelf inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Aanmelden gebeurt via een invulveld op de website www.stedelijkmuseumschiedam.nl. U krijgt na aanmelding een bevestiging via e-mail. Pas na uw tweede bevestiging bent u ingeschreven. Uitschrijven: U kunt zich op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrief door onderaan elke nieuwsbrief via een link te klikken op hier afmelden. Mocht u hier vragen over hebben: neem dan contact op met info@stedelijkmuseumschiedam.nl waarbij u aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen of uw vraag stelt. Wij zullen binnen drie werkdagen contact met u opnemen.

Afnemers van onze producten of diensten
Indien u een van onze producten en/of diensten afneemt, bewaren we uw naam, e-mail, adresgegevens plus de opgave van hetgeen is besteld. Met behulp van deze gegevens controleren we of e.e.a. correct wordt geleverd en kunnen we u factureren. De meeste persoonsgegevens worden 2 jaar na afloop van de gehele levering verwijderd uit onze bestanden maar sommige gegevens zijn we – om belastingtechnische redenen – verplicht om 7 jaar te bewaren. Al deze gegevens worden door ons niet verkocht of gedeeld met anderen.

Schenkingen en leningen
Van mensen die objecten of documenten schenken of (uit)lenen aan het museum registreren we naam, adres en eventueel e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen we herleiden van wie we welke objecten hebben gekregen of aan wie ze zijn uitgeleend. Als de schenker ons toestemming geeft, worden zijn of haar gegevens ook bewaard in onze collectie-database. Zo kunnen we hen in de toekomst uitnodigen als hun schenking in een tentoonstelling wordt gebruikt. Deze gegevens worden niet verkocht of met andere partijen gedeeld.

Donateurs en sponsors
Van donateur registreren we naam, adres en eventueel het e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om hen jaarlijks een verzoek tot donatie te sturen en hen te informeren over de activiteiten die wij voor onze donateurs organiseren. Indien een donateur ons machtigt om jaarlijks een bedrag van zijn of haar rekening af te schrijven dan slaan we ook het IBAN-nummer op samen met de toestemming die de donateur heeft gegeven voor de afschrijving van een bepaald bedrag. Ook deze gegevens worden niet door ons verkocht of met andere partijen gedeeld.

Begunstigers
Van begunstigers registreren we naam, adres, IBAN-nummer en eventueel het e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens gebruiken we om hen de jaarlijkse factuur te sturen. Persoonsgegevens worden uit onze database verwijderd zodra een begunstiger ons niet langer wil steunen. Deze persoonsgegevens worden niet door ons verkocht of met anderen gedeeld.

Zakelijke relaties
Van onze zakelijke relaties bewaren we persoonsgegevens zoals NAWgegevens,
telefoonnummer en e-mailadres, bank informatie en BTWnr. Deze gegevens gebruiken we om onze dagelijkse bedrijfsvoering uit te kunnen voeren en veelal ook om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze gegevens worden niet door ons verkocht of gedeeld met anderen en worden uit onze bestanden verwijderd nadat besloten is om geen zaken meer te doen met het betreffende bedrijf of het bedrijf een verzoek indient via info@stedelijkmuseumschiedam.nl om de gegevens uit onze database te verwijderen.

Werknemers en vrijwilligers
Van onze medewerkers leggen we persoonsgegevens vast, zoals naam, adres, geboortedatum, IBAN-nummer, calamiteit-contactgegevens, foto’s en interesses om diverse redenen. Met behulp van deze gegevens informeren we onze werknemers en vrijwilligers via post, e-mail en de interne website over de organisatie en hun werkzaamheden. Waar nodig worden deze gegevens verstrekt aan het bedrijf dat de salarissen verwerkt. Logisch, maar wij vinden dat ook hierbij zorgvuldigheid voorop moet staan en we borgen dat contractueel. Persoonsgegevens die zijn genoteerd voor een sollicitatieprocedure worden 6 weken na het afbreken van de procedure verwijderd uit onze database. Alleen bij toestemming van de sollicitant worden zijn of haar persoonsgegevens een jaar bewaard voor toekomstige vacatures.

Links van en naar onze websites
Onze websites kunnen links (URLs) bevatten naar websites van andere bedrijven. Echter, deze privacyverklaring is slechts van toepassing op onze website. Het is daarom raadzaam om, indien nodig, ook de privacyverklaringen van de andere websites te lezen. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, ook niet als u daarop terecht komt via onze websites.

In aanvulling, indien u vanaf een andere website wordt doorverwezen naar één van onze websites dan zijn we evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere website.

Uitschakelen van cookies
Het is mogelijk om – door middel van aanpassing van uw
browser-instellingen – de cookies uit te schakelen. Informatie hoe u dat kunt doen is op te vragen bij de bouwer/leverancier van uw webbrowser-software. Bedenk dat als u de cookies in uw browser heeft uitgeschakeld een aantal functies op onze websites mogelijk niet meer goed (kunnen) werken.

Gegevens opvragen, laten corrigeren of verwijderen
Wij hebben belang bij een nauwkeurige en correcte administratie. U heeft het recht om ons een kopie van uw gegevens te vragen of uw gegevens te laten corrigeren. U kunt ons ook opdracht geven om uw gegevens uit onze bestanden te verwijderen. Dat verzoek kunt u naar ons mailen: info@stedelijkmuseumschiedam.nl

Aanpassing privacyverklaring
Deze privacyverklaring wordt regelmatig geactualiseerd. De laatste update was op 1 maart 2023.