Chalayan

 

 

Hussein Chalayan, modeontwerper en kunstenaar zegt over zijn werk:

‘It was a proposal and an exploration on how we define our cultural / religious territory through dress code, the tableau demonstrating also how you are born as a nude – and step by step how your sense of purity is restricted. Very importantly: it was also about defining territory in relation to negative graphic space around the body, using negative space as a means to create form around the body with collapsing frames etc.

At the time when I worked on “Between” there was no such thing as islamophobia. Unfortunately actions of very few people have created a mass prejudice on this subject – victimizing many Muslim people secular or not – this is a very sad state of affairs and at this stage unfortunately, is no different to anti-semitic sentiments of many in the last century in Europe and still today. I feel that if things carry on in this way Muslim identities from all kinds of backgrounds, unless they belong to the ruling elite, will be victims of all kinds of prejudice – not allowing those individuals to progress in their lives.’

 

Deirdre Carasso, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam, zegt over dit werk:

‘We weten dat sommige moslims aanstoot nemen aan de beelden in deze modeshow. Ze ervaren de combinatie tussen het naakte lichaam en de religieuze kleding als beledigend voor de islam. Sommigen gaven aan niet graag naar de tentoonstelling te willen komen als we dit werk laten zien. Dat spijt ons, omdat het museum graag een plek wil zijn waar iedereen zich thuis voelt. En deze tentoonstelling is juist bedoeld om de overeenkomsten tussen mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden te laten zien.

Toch hebben we besloten het werk van Chalayan wel te laten zien. Het is een scherpe toevoeging aan het thema van de tentoonstelling. We vinden dat we ook daaraan een plek moeten kunnen bieden, zelfs al leidt dat soms tot ongemak, juist ook om het gesprek erover te kunnen voeren. Dat maakt een museum tot een artistieke vrijplaats en hopelijk een plek voor wezenlijke ontmoetingen.

En er is nog een argument. Een Schiedamse moslim met wie ik de kwestie besprak, zei: “het beeld zelf staat me tegen, maar dat het museum serieus nadenkt over de reactie van sommige moslims, is voor mij inclusie. Of ik het wel of niet eens ben met de uitkomst, doet er eigenlijk niet toe.” Dat spreekt mij erg aan: tegenwoordig wordt verwacht dat je voor of tegen iets bent, en als je het niet met elkaar eens bent, dan ben je ook ‘tegen’ elkaar. Het museum wil graag een plek bieden aan verschillende visies op de wereld en aan verschillende artistieke smaken: het probeert niet vanuit één wereldbeeld te denken.

Goed te weten: gedurende de looptijd van de tentoonstelling gaan verschillende geestelijken – een imam, een priester, een rabbi – tijdens een rondleiding in gesprek over het thema modest fashion. Voor meer info zie www.stedelijkmuseumschiedam.nl.

Hieronder enkele beelden van Chalayans werk: