Nieuwe aanwinst: Liquid Logic van Nick Verstand

Het Stedelijk Museum Schiedam heeft het werk Liquid Logic van kunstenaar Nick Verstand aangekocht voor de museumcollectie. Liquid Logic is een lichtkunstwerk dat gebruik maakt van een door computercode aangestuurde laserprojectie. De lichtgevende lijn op de wand is continu in beweging, op zoek naar de perfecte cirkel. Die ontstaat echter nooit, steeds zorgen onverwachte bewegingen voor een net afwijkende vorm. Het veroorzaakt een bijna hypnotiserende kijkervaring.

Over de kunstenaar
Nick Verstand maakt vaak gebruik van licht als een ongrijpbaar medium, waarmee hij de menselijke geest steeds opnieuw prikkelt. Zijn werken maken zichtbaar hoezeer het brein op zoek is naar houvast, maar ook dat de manier waarop we naar de wereld kijken een reflectie is van de eigen gemoedstoestand.

Collectie Stedelijk Museum Schiedam
Het werk past in de deelcollectie ‘abstracte kunst sinds 1960’, waarvan in het Stedelijk Museum Schiedam een mooie basis werd gelegd door kunstenaars van de Nul-groep en de geometrisch abstracte kunst van de jaren zestig en zeventig. Deze kunstenaars maakten in hun tijd een einde aan de verheerlijking van persoonlijke expressie in de kunst, en richtten zich juist op de nieuwste materialen, technieken en methoden. Zo maakte Jan Schoonhoven in deze tijd de volledig witte abstracte reliëfs, waarin herhaling, licht en schaduw centraal stonden. Peter Struycken experimenteerde al vroeg in de jaren zestig met toeval en rekenmodellen om tot zijn abstracte composities te komen. De kunstenaar Jan van Munster zocht in zijn werk naar een manier om energie te verbeelden, en maakte daarom regelmatig gebruik van neon. Het werk van deze en andere gelijkgestemde kunstenaars uit de collectie van het museum is in de tentoonstelling Ekstasis. Een universum van licht en geluid te zien naast het werk van een jonge garde kunstenaars die op hun beurt de nieuwste technieken inzetten om tot abstracte kunst te komen.

De aankoop is mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Beeld: Nick Verstand, Liquid Logic, 2017, vastgelegd door Aad Hoogendoorn⁠