Anne de Haij, onze nieuwe directeur*

*Vanaf 1 februari 2021.

Anne de Haij wordt per 1 februari 2021 directeur van het Stedelijk Museum Schiedam.  Ze werkt bij het Kunstmuseum Den Haag als strategisch adviseur van de directie.

Op die plek stuurt ze sterk op thema’s als inclusie en diversiteit. Als project- en programmaleider was ze verantwoordelijk voor het Mondriaanjaar en het project Glans en geluk. Kunst uit de Wereld van de Islam. De Haij gaat de huidige koers van het Stedelijk Museum Schiedam voortzetten, zegt ze. ‘Ik vind de moderne, slimme en nuchtere aanpak van het museum geweldig en heb zin daar de komende jaren opnieuw stappen in te zetten.’ Pascal Visee, voorzitter van de Raad van Toezicht, is blij met de benoeming: ‘We vinden in Anne een directeur die het Stedelijk Museum Schiedam zowel maatschappelijk als artistiek inhoudelijk verder kan ontwikkelen.’ Bij Omroep Schie stelt ze zich voor, klik hier om dat te bekijken.

Plein vegen

Anne de Haij (1983) werkt ruim 6 jaar bij het Kunstmuseum. Ze vertelt dat ze na jaren in een groot museum uitkijkt om in een kleinere organisatie te werken. ‘Het Stedelijk Museum Schiedam is een plek waar de directeur niet alleen bestuurt, maar ook het plein veegt voor een evenement of de laatste bijschriften plakt voor een opening.’ Ze gaat graag in gesprek met Schiedammers. ‘Van, voor en door de stad ben je niet op papier, daarvoor ga je de wijk in, praat je met bewoners en werk je samen met ondernemers.’ In Den Haag leverde ze een grote bijdrage aan het maatschappelijk beleid, met als bekendste pijler het programma Stad naar het Museum. De Haij: ‘Dat lijkt op Mijn Schiedam, waarbij het museum samenwerkt met bewoners. Uitgangspunt is dat iedereen zich thuis voelt in het museum.’

Diverser

Sinds 2017 spant ze zich in voor een inclusiever en diverser Kunstmuseum. Dat beleid werd begin oktober bekroond met een belangrijke landelijke diversiteitsprijs uit het bedrijfsleven. Op allerlei plekken zette ze het onderwerp op de agenda en vroeg ze collega’s wat zij zouden kunnen doen. Het resultaat zie je door de hele organisatie: bij het personeel, tentoonstellingen, educatie en stadsprogramma’s. ‘Ik ben hier vooral een aanjager’, zegt ze. ‘Uiteindelijk doe je het samen met collega’s. Maar door de juiste vragen te stellen, hebben we andere medewerkers aangenomen, werken we met nieuwe fotografen en filmmakers en vertellen conservatoren nieuwe verhalen, zoals recent een presentatie over het zwarte model in Breitners schilderijen of een tentoonstelling over vrouwelijke mode-ontwerpers.’ 

Ideeën

De Haij broedt al op ideeën voor historische tentoonstellingen, moderne en hedendaagse kunsttentoonstellingen. Dat laatste sluit aan bij de programmalijn nieuwe kunst, waarvoor het Stedelijk Museum Schiedam vanaf 2021 rijkssubsidie krijgt. Het gaat om een nieuwe generatie kunstenaars die opereert op het snijvlak van fotografie, design, illustratie en nieuwe media. Deze kunstenaars kaarten thema’s aan als intersectionaliteit, modern feminisme en sociale ongelijkheid.

Ervaring

Anne de Haij studeerde kunstgeschiedenis en kunst- en cultuurwetenschappen. Eerder was ze als universitair docent kunstfilosofie en cultuurgeschiedenis verbonden aan de Erasmus Universiteit en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ook werkte zij bij onder andere Korzo Producties en CaDance Festival, TU Delft, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.