Positief advies*

*Raad voor Cultuur noemt ons een ‘open en verbindend museum'.

Als het aan de Raad voor Cultuur ligt, krijgen we vanaf 2021 rijkssubsidie. Dat bleek bij de presentatie van het advies aan cultuurminister Ingrid van Engelshoven op 4 juni 2020.

Het gaat om een bedrag van  € 250.000, vier jaar lang. Het museum wil de investering gebruiken voor de presentatie van nieuwe vormen van kunst, in combinatie met de eigen collectie. Daarbij valt te denken aan kunst die voortkomt uit bijvoorbeeld online-cultuur, de mode- of muziekwereld of kunst die is geworteld in niet-westerse tradities. Op Prinsjesdag blijkt of de minister het advies heeft overgenomen.

Open en verbindend

Elke provincie mocht één museum of project voordragen voor subsidie. De provincie Zuid-Holland koos voor het Stedelijk Museum Schiedam. De raad spreekt van een ‘open en verbindend museum dat zich de afgelopen jaren in rap tempo met succes vernieuwend heeft gepositioneerd’. ‘De thema’s die het museum in de programmering wil aansnijden zijn interessant en actueel. (…) Ook is hij te spreken over de manier waarop de instelling zich inspant voor publieksverbreding, cocreatie en lokale verankering.’

Samenleving

Museumdirecteur Deirdre Carasso is blij met de positieve beoordeling van de raad. ’Het gaat voor ons een groot verschil maken bij de uitvoering van onze plannen. We hebben een missie die sterk is gericht op de samenleving. Met deze investering kunnen we ruimte bieden aan nieuwe kunstvormen die in de samenleving een grote rol spelen, maar vaak nog niet in musea te zien zijn.’