Provincie draagt ons voor: rijkssubsidie van €1 miljoen*

*Voor nieuwe vormen van kunst.

Het Stedelijk Museum Schiedam is door de provincie Zuid-Holland voorgedragen bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen voor een jaarlijkse rijkssubsidie van € 250.000 gedurende vier jaar vanaf 2021.

Nieuwe kunst

Het museum wil de investering gebruiken voor de presentatie van nieuwe vormen van kunst, in combinatie met de eigen collectie. Daarbij gaat het om kunst die voortkomt uit bijvoorbeeld online-cultuur, de mode- of muziekwereld of kunst die is geworteld in niet-westerse tradities. Er komt ieder jaar een programma met een tentoonstelling en evenementen.

Lef

‘Wij waarderen het lef van het Stedelijk Museum Schiedam en zien dat dit de afgelopen jaren heeft geleid tot succesvolle tentoonstellingen, waar ook nieuwe doelgroepen op af kwamen’, schrijft de adviescommissie die verantwoordelijk is voor de voordracht. ‘Met de impuls van het Rijk en de opgebouwde kennis en ervaring kan het museum verder werken aan verbreding van publiek en binding met wat speelt in de samenleving.’

Samenleving

‘We zijn blij verrast en vereerd door de voordracht’, reageert Deirdre Carasso, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. ’Het gaat voor ons een groot verschil maken bij de uitvoering van onze plannen. We hebben een missie die sterk is gericht op de samenleving. Met deze investering kunnen we nu ruimte bieden aan nieuwe kunstvormen die in de samenleving een grote rol spelen, maar vaak nog niet in musea te zien zijn.’ Wethouder van cultuur van Schiedam Duncan Ruseler: ‘We zijn geweldig trots dat we een museum van nationale allure binnen onze stadsgrenzen hebben, dat zich tegelijkertijd met de stad verbindt.’

Prinsjesdag

De voordracht komt op initiatief van het Rijk. Dat stelt in het kader van het Cultuurbeleid 2O2I-2O24 aan twaalf gemeentelijke of provinciale musea € 1 miljoen ter beschikking. Elke provincie kon één museum voordragen. De provincie Zuid-Holland kreeg 19 aanvragen ter beoordeling. ‘Uit deze begin dit jaar gestarte, zorgvuldige selectieprocedure is (…) het Stedelijk Museum Schiedam als winnaar uit de bus gekomen.’ Het museum heeft tot eind van de maand om de plannen verder uit te werken en in te dienen bij het Rijk. Uiterlijk op Prinsjesdag blijkt of de subsidie definitief zal zijn.

Modest Fashion

Het Stedelijk Museum Schiedam trok in 2019 iets meer dan 71.000 bezoekers, een stijging van bijna 34% ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook won het vorig jaar de BankGiro Loterij Museumprijs. De tentoonstelling Modest Fashion die tot en met begin februari was te zien, is een voorbeeld van de nieuwe programmalijn. Die ging – met kunst en mode – over het internationale fenomeen modest fashion en was ook gericht op nieuwe doelgroepen.