We krijgen rijkssubsidie*

*Voor nieuwe kunst.

Vanaf 2021 krijgen we rijkssubsidie. Dat bleek op Prinsjesdag bij de presentatie van het regeringsbeleid voor de komende vier jaar.

Met de bijdrage van € 250.000 per jaar wil het museum nieuwe vormen van kunst presenteren. Daarbij valt te denken aan kunst die voortkomt uit de online-cultuur, de mode- of muziekwereld, of kunst die is geworteld in niet-westerse tradities. 

Open en verbindend

Elke provincie mocht één museum of project voordragen voor subsidie. De provincie Zuid-Holland koos voor het Stedelijk Museum Schiedam. De Raad voor Cultuur steunde de kandidatuur en spreekt van een ‘open en verbindend museum dat zich de afgelopen jaren in rap tempo met succes vernieuwend heeft gepositioneerd’. ‘De thema’s die het museum in de programmering wil aansnijden zijn interessant en actueel.’ Ook is de raad ‘te spreken over de manier waarop de instelling zich inspant voor publieksverbreding, co-creatie en lokale verankering’.

Samenleving

De bijdrage gaat een groot verschil maken bij de uitvoering van onze plannen, zegt directeur Deirdre Carasso. ‘We hebben een missie die sterk is gericht op de samenleving. Met deze investering kunnen we ruimte bieden aan nieuwe kunstvormen die in de samenleving een grote rol spelen, maar vaak nog niet in musea te zien zijn.’ Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen ons uit een groot aantal aanmeldingen. Willy de Zoete, gedeputeerde cultuur en erfgoed: ‘Het museum laat zien hoe je het ‘oude van ons’ weet te verbinden met de ‘nieuwe kunst van nu’, voor iedereen. Een plek voor mensen, gedragen door een stad’. 

Extra open

Het museum is nog open tot en met 4 oktober 2020. Daarna start de gemeente Schiedam met de renovatie van het 18de-eeuwse rijksmonument. Om goed afscheid te nemen is iedereen van dinsdag 29 september t/m zondag 4 oktober 2020 welkom vanaf 10.00 uur, een uur eerder dan gebruikelijk. Op zaterdag 3 oktober kun je tot 21.00 uur in het museum terecht. De allerlaatste dag op zondag 4 oktober, mag je een uur langer blijven, tot 18.00 uur.