Stedelijk Museum Schiedam verwerft 26 kunstwerken*

*Van kunstenaars geworteld in Curaçao.

Stedelijk Museum Schiedam voegt maar liefst 26 kunstwerken van negen kunstenaars die in Curaçao wonen en werken of daar hun wortels hebben toe aan de collectie. Het gaat om Serana Angelista, David Bade, Carlos Blaaker, Eugenie Boon, Avantia Damberg, Tirzo Martha, Shertise Solano, Tarona en Gilleam Trapenberg. De aanwinsten, die volledig mogelijk zijn gemaakt dankzij de regeling Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds, zijn te zien in de tentoonstellingen Frieda Hunziker. Een vlucht naar Curaçao (t/m 3 september 2023) en Hend’i mundu / Mens van de aarde (t/m 1 oktober 2023). In Nederlandse collecties, waaronder ook die van het Stedelijk Museum Schiedam, is lang weinig tot geen aandacht geweest voor kunstenaars uit het Caribisch deel van het koninkrijk. Met deze aankoop wil het Stedelijk Museum Schiedam kunst met Curaçaose invloeden een stevigere positie geven in de eigen collectie.

Grootschalige verwerving
Aangekocht zijn de serie collagetechniek
Paradox Paradise (2016) van Serana Angelista, het schilderij WE OK (2023) van David Bade, twee sculpturen uit de serie Hende Di Un Isla Inutíl (2023) van Carlos Blaaker, twee schilderijen van Eugenie Boon: E ta sintá den e konchá (2023) en Barika yen kurason kententu (2023), de keramieken installatie Inner Circle (2019) van Avantia Damberg, de sculptuur The auto Self-portrait of culture (2017) van Tirzo Martha, de collage Untitled (2020) van Shertise Solano, de fotoserie Hend’i mundu (2023) van Tarona en vijf werken uit de fotoserie New Suns (2020) van Gilleam Trapenberg.

Kunst met Curaçaose invloeden in Schiedam
Hoewel deze aankoop als een inhaalslag kan worden gezien, is het niet voor het eerst dat het museum investeert in kunstenaars met roots in Curaçao. Zo verwierf het museum recent twee schilderijen van Eugenie Boon en is ook het werk van Shertise Solano al vertegenwoordigd in de collectie. En de relatie gaat nog verder terug. In 1988 organiseerde het museum de tentoonstelling
Bida i koló, een overzicht van actuele kunst van makers uit Curaçao. Daarbij werd werk van kunstenaars Ciro Abath, Hortence Brouwn, Yubi Kirindongo, Jean Girigori, Agnes Kersten, Henry Mosera en Nel Simon in de collectie opgenomen. Het werk van Nel Simon en Yubi Kirindongo is sinds 2021 permanent te zien in de kapel, het entreegebied van het museum. Al in 1964 organiseerde het museum bovendien solotentoonstellingen van zowel Chris Engels als Lucila Engels, het kunstenaarsechtpaar dat vanaf de jaren vijftig een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de moderne beeldende kunst in Curaçao. Ondanks deze voorbeelden bleef het aandeel kunst gemaakt door kunstenaars uit het Caribisch deel van het koninkrijk en van kunstenaars die in Nederland wonen, maar daar hun wortels hebben, op de totale collectie beperkt. Deze grote aankoop is een nieuwe stap om daarin blijvend verandering te brengen.

Hedendaags perspectief op het eiland
De aankoop vloeit voort uit de tentoonstelling
Frieda Hunziker. Een vlucht naar Curaçao, waar op Curaçao geïnspireerde kunstwerken uit de jaren vijftig van de Nederlandse kunstenaar Frieda Hunziker te zien zijn, zij aan zij met werk van hedendaagse makers die hun perspectief op het eiland tonen. Zo reflecteren de werken van Eugenie Boon, Avantia Damberg en Tirzo Martha op de complexe koloniale geschiedenis van Curaçao en hoe die doorwerkt in het heden. Anderen, zoals Carlos Blaaker en David Bade, richten zich juist op de huidige bewoners van Curaçao. De persoonlijke band met het eiland waar hun wortels liggen, wordt belicht door Gilleam Trapenberg, Shertise Solano, Serana Angelista en Tarona. Het werk van Tarona is te zien in de tentoonstelling Hend’i mundu / Mens van de aarde, waarin zes jongvolwassenen met roots in Curaçao uiteenlopende verhalen vertellen over hun persoonlijke band met het eiland.

Een museum waar iedereen zich thuis voelt
De aankoop past goed bij de collectie hedendaagse kunst van het Stedelijk Museum Schiedam, waarin sinds de jaren negentig de nadruk wordt gelegd op sociaal-maatschappelijk geëngageerde kunst. Dit aankoopbeleid past in de bredere ambitie van het Stedelijk Museum Schiedam om een museum te zijn waar iedereen zich thuis en gerepresenteerd voelt in de tentoonstellingen en programma’s, maar ook in de collectie.

Blik op Curaçao
De aandacht voor Curaçao houdt niet op bij deze tentoonstellingen en aankopen. Ook de komende jaren committeert Stedelijk Museum Schiedam zich aan kunst en kunstenaars uit het Caribisch deel van het koninkrijk. Het museum hoopt de komende jaren nog enkele sleutelwerken van kunstenaars afkomstig van Curaçao te verwerven voor de collectie en daarin samen op te trekken met collectiepartner SCHUNCK in Heerlen. Dit past overigens in een bredere herwaardering van kunst van Curaçao of van kunstenaars met wortels in Curaçao. Niet alleen in Schiedam, ook elders in Nederland wordt de blik momenteel op Curaçao gericht. Zo toont het Stedelijk Museum Amsterdam nu het werk van Felix de Rooy en werkt David Bade sinds 2013 samen met SCHUNCK in Heerlen aan een levenslange reeks portretten van Heerlenaren.