Gilleam Trapenberg*

*Een solo

22 juni t/m 10 november 2024

Vanaf 22 juni 2024 presenteert Stedelijk Museum Schiedam een solopresentatie van het werk van de fotograaf Gilleam Trapenberg. Trapenberg laat bestaand en nieuw werk uit zijn langlopende serie Currents zien. Met de reeks verbeeldt hij de ziel van Curaçao, zoals hij het eiland kent.

Gilleam Trapenberg is geboren op Curaçao, en verlaat zijn thuisland op negentienjarige leeftijd om in Nederland te gaan studeren. Curaçao blijft echter voor altijd in zijn hart. Als hij in Nederland is, ervaart hij een gevoel van heimwee. Maar als hij op Curaçao is, voelt hij zich er ook niet meer helemaal thuis. In zijn fotografische werk legt hij het leven op Curaçao vast, zoals hij het kent en aantreft.

Hij wil de ziel van Curaçao via de mensen en hun leefomgeving invoelbaar maken. Trapenberg fotografeert vooral de inwoners en de manier waarop zij leven, wonen en hun identiteit uitdragen. Daarbij vindt hij het belangrijk om voorbij het toeristische clichébeeld van het eiland te gaan. Hij heeft op subtiele wijze aandacht voor de koloniale sporen, die overal mee verweven zijn. In zijn werk zien we een prachtig, eigenzinnig, persoonlijk beeld van Curaçao. Daarbij proef je de positie van de jonge fotograaf die tussen twee werelden leeft. De wereld van thuisland Curaçao, en de wereld van Nederland, waar hij nu woont en werkt.

In Stedelijk Museum Schiedam toont Trapenberg zijn langlopende fotoserie Currents. Hij transformeert de zolderruimte van het museum tot een installatie, waarin zijn foto’s en ook nieuw werk te zien is.