Straatschat*

*J&B x YETS Foundation

25 oktober 2023 t/m 14 januari 2024

De tentoonstelling Straatschat in het Stedelijk Museum Schiedam is een bijzondere samenwerking tussen twintig Schiedamse jongeren, hun coaches vanuit YETS Foundation en het Rotterdams kunstenaarscollectief J&B (Jacob van der Zwan & Bert Frings). J&B leggen in hun sculpturen en video-installaties de archeologie van de straatcultuur vast. In het kader van het co-creatie programma Mijn Schiedam hebben J&B in nauwe samenwerking met de jongeren hún verhaal van de straat onderzocht. Graffiti, stickers en andere symbolen die zij vonden, zijn gebruikt om sjablonen te maken. Resultaat van deze samenwerking zijn twee grote muurschilderingen, die de straatbeleving van de YETS-jongeren tonen in de beeldtaal van J&B.

Muurschilderingen van de straat
Als je goed kijkt zie je overal beelden en stickers op straat. Samen met J&B hebben de YETS-jongeren een beeldarchief gemaakt van allerlei straatuitingen. Soms met een commerciële, dan weer een politieke of territoriale betekenis. Welke stickers spreken hen aan of roepen iets bij hen op? Wat leeft bij de jongeren van Schiedam? Workshops van de YETS-jongeren met J&B vormen de inspiratie voor de muurschilderingen in de tentoonstelling
Straatschat. De jongeren hebben op basis van hun interesses een selectie gemaakt van alles wat zij op straat tegenkwamen. Met beelden uit deze workshops hebben de jongeren met J&B een wand vullende compositie gemaakt. Deze tentoonstelling is onderdeel van Mijn Schiedam, het programma waarmee het museum de wijken intrekt en samenwerkt met Schiedammers en Schiedamse organisaties. Zo is Straatschat een co-creatie met  YETS Foundation, een Schiedamse organisatie die zich inzet voor jongeren uit Schiedam en omgeving. Lees hier meer over  YETS Foundation.

”We grijpen deze kans om samen iets moois te maken. Ik ben trots op dit team, want niet iedereen kan zo jong al een tentoonstelling maken in een museum.”- Melvin, coach bij YETS Foundation

Kunstenaarscollectief J&B
Dit proces sluit aan bij de werkwijze van J&B, die in hun werk heel bewust straatstatements zoeken in de openbare ruimte en deze combineren tot nieuwe beelden. Zij zien de straat als een afspiegeling van de samenleving, in al haar banaliteit, schoonheid en creativiteit. In installaties, sculpturen en vuilniszakschilderijen verbeelden J&B het onderbewuste van de samenleving zoals dat op straat via graffiti en stickers naar de oppervlakte borrelt. In
Straatschat presenteren zij een grote muurschildering gebaseerd op hun tijd met de jongeren, de beelden van de straat en de verschillende verhalen die daarbij horen.

”We laten zien wat er op straat speelt. We tonen de thema’s en onzekerheid van de huidige tijd, maar ook de strijdbaarheid en creativiteit die wij zien bij de jongeren.”- Kunstenaarscollectief J&B

De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van: VSB Fonds, Vriendenloterij Fonds, Fonds 21 en Mondriaan Fonds.