We Once Were One*

*Solotentoonstelling van Femmy Otten.

28 januari t/m 25 juni 2023

Het oeuvre van Femmy Otten (1981) is veelomvattend: ze tekent, schildert, maakt sculpturen en muurschilderingen en figureert in haar eigen performances. Haar werk gaat over thema’s als lichamelijkheid en de manier waarop emoties en herinneringen fysiek met ons versmelten en worden doorgegeven. In de kern vraagt Otten aandacht voor het – vaak vrouwelijk – lichaam dat gewoon ís en mag zijn. In de solotentoonstelling We Once Were One voert de kunstenaar een ferm pleidooi voor kwetsbaarheid en intimiteit in een verharde en grillige tijd.

We Once Were One
De tentoonstelling We Once Were One is ingericht als totaalinstallatie, waarin nieuwe werken worden gecombineerd met bestaand werk. De titel verwijst naar de symbiotische verbintenis van geliefden en het verlies daarvan, en viert de verbondenheid met elkaar in al haar vormen. De schoonheid van samenzijn heeft in de coronacrisis en de verschillende lockdowns maatschappelijk een bittere bijsmaak gekregen. Social distancing maakte de ander tot een bedreiging: afstand werd als iets gezonds opgevat. En ook het maatschappelijke debat gaat meer en meer over verschillen tussen mensen dan over overeenkomsten. Er wordt een groeiende kloof gecreëerd in de samenleving tussen kansarm en kansrijk, individu en collectief. In haar solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam klinkt dan ook de stevige oproep door om juist het allerpersoonlijkste voorop te stellen en kwetsbaar te durven zijn in een veranderlijke tijd die steeds verder verhardt. Otten stelt voor om te bezinnen op onze oorsprong, op wat ons verbindt en samenbrengt – op wat echt belangrijk is. Immers: ooit waren we één. ​

Bijschaven en blijven kijken
Het oeuvre van Femmy Otten wordt bevolkt door wezens en mensen die in haar leven belangrijk voor haar zijn (geweest). We zien versmeltende geliefden, naar binnen gekeerde vrouwen en perfect geschilderde of gebeeldhouwde lichaamsdelen. Totems, tranen, wuivend haar en borsten. Haar inspiratie ontleent ze onder meer aan Aziatische beeldhouwkunst, schilderijen van de Vlaamse primitieven en werken uit de vroege Italiaanse Renaissance. Kenmerkend is ook de ambachtelijkheid van haar werk. Otten is een kunstenaar die kijkt en blijft kijken, bijschaaft en zo uiteindelijk iets weet te vangen in tijd wat je zou kunnen omschrijven als een intimiteit of emotie. Door het lange, arbeidsintensieve proces verovert Otten als het ware het bestaansrecht van een beeld en komt ze tot de essentie van wat zij wil vertellen. Het beeld kan niet meer anders dan overbrengen wat de kunstenaar beoogt.

Eigen collectie en bruiklenen
De tentoonstelling in Schiedam vindt plaats in drie zalen op de begane grond en een zaal op de eerste verdieping. Er is in het museum inmiddels een stevige traditie van solo- en groepstentoonstellingen van jonge of mid-career kunstenaars, waarbij extra aandacht wordt besteed aan kunst van vrouwen. Het Stedelijk Museum Schiedam volgt en verzamelt het werk van Otten al geruime tijd. Bij de heropening van het museum in het voorjaar maakte Otten speciaal voor het trappenhuis Ontklede dagen III (2022). De werken uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam worden in deze tentoonstelling aangevuld met performances, bruiklenen van andere museale instellingen en particulieren.


Femmy Otten, Untitled, 2022, fotografie: Aad Hoogendoorn

Over de kunstenaar
Femmy Otten (Amsterdam, 1981) woont en werkt in Den Haag. Ze studeerde aan het HISK Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Gent en was resident artist bij de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en Atelier Holsboer, Cité Internationale des Arts in Parijs. In 2013 ontving Otten de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs. In 2014 was ze een van de drie kunstenaars die door de Nederlandse overheid werden geselecteerd om een officieel portret van koning Willem Alexander te maken.


Femmy Otten, Romijn, 2022 / Untitled, 2022, Fotografie: Aad Hoogendoorn

Met dank aan
Gemeente Schiedam, Mondriaan Fonds en Niemeijer Fonds