Mooi woord van anoniem

‘De Nederlandse bevolking is op 5 mei bevrijd, 75 jaar geleden. In Turkije wordt op 23 april 2020 de 100e verjaardag gevierd van de oprichting van het Turkse parlement door Atatürk.

 

Hij was ook de eerste leider die vrouwen in een islamitisch land stemrecht gaf. Maar Turkije is niet vrij. Je kunt er je mening niet uitspreken. En de Alevitische bevolking waar ik bij hoor, heeft nooit vrijheid gekregen. Voor mij betekent vrijheid dat je niet onder druk staat wegens je geloof en dat je zelf mag kiezen waar je bij wil horen.

Coronavirus
Als ik kijk naar Turkije is er in 100 jaar weinig veranderd. In Nederland zie je wel veel verschil. In Schiedam voel ik me vrij, al weet ik dat wij als Alevieten ook hier in de gaten worden gehouden. Daardoor ben ik heel voorzichtig. Nu met het coronavirus wordt ook je vrijheid ontnomen.

Levensbelang
Toch dank ik mijn vader dat hij hier is komen werken als gastarbeider. Hij heeft Nederland geholpen met de wederopbouw na de oorlog. En hij heeft zijn gezin een betere toekomst gegeven. Door corona ben ik me ook meer bewust dat onze vrijheid van levensbelang is. Ik houd hoop dat het goed komt en dat we weer vrij worden.’