Veer van Denise

De veer staat symbool voor luchthartigheid in het leven, vrije ruimte om te dwarrelen en met een zachte landing neer te strijken op een plek. Maakt niet uit waar, want elke plek is een goede.

‘Vrijheid is levensnoodzaak, onmisbaar, overweldigend en beangstigend. Vrijheid is hier niet vrijblijvend; contradictio in terminis.

Vrijheid geeft ruimte, die ruimte vraagt om invulling en door invulling en kadering van die ruimte heft de vrijheid zichzelf weer op. De geboden ruimte geeft vrij baan aan creativiteit, experiment. Deuren in het brein openen zich en alle mogelijkheden, oneindig, worden zichtbaar voor hen die durven kijken. Experiment vraagt moed en durf om te mislukken en biedt tegelijk kans op triomf.

Dat risico op mislukking heb ik blijmoedig genomen om iets te doen wat ik (nog) niet kon; tekenen. De ultieme vrijheid is niet te hoeven slagen, niets moet maar alles mag!