Wil je iets komen brengen?*

*We zijn benieuwd.

Heb je een kunstwerk of een bijzonder voorwerp waarvan je denkt dat het in het Stedelijk Museum Schiedam bewaard zou moeten blijven? Hier lees je meer over hoe dat in zijn werk gaat.

Dankbaar en kritisch
Het Stedelijk Museum Schiedam krijgt regelmatig objecten als schenking of ter overname aangeboden als aanvulling op de collectie. Het museum is hier heel dankbaar voor. Maar we zijn ook kritisch: lang niet alles wat ons wordt aangeboden kunnen we aannemen.

Elk object wordt zorgvuldig bestudeerd door onze conservatoren waarna een besluit volgt. Redenen om het aanbod af te wijzen zijn bijvoorbeeld dat de objecten niet aansluiten bij ons verzamelbeleid of dat de kunstenaar of een voorwerp al ruim vertegenwoordigd is in de collectie.

Een eerste check
Gaat het om een historisch object?
Het museum verzamelt alleen historische voorwerpen die iets vertellen over de geschiedenis van Schiedam. Dat kan van alles zijn, maar als het niet typisch Schiedams is, is de kans groot dat we het niet zullen aannemen. Past het hierbij, of bij twijfel: leg het ons vooral voor.

Gaat het om een kunstwerk?
Belangrijkste criterium voor het aannemen van een kunstwerk is of het past binnen een van onze verzamelgebieden. Kijk daarom op de collectiepagina’s naar welke kunst onze aandacht zoal uitgaat. Ook bij twijfel, leg het vooral voor.

Hoe aanleveren?
Van plan een object aan het museum aan te bieden? Dan helpt het ons om daarbij de volgende gegevens te vermelden:

  • Naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonplaats
  • Een afbeelding van het object
  • Een omschrijving van het object
  • De afmetingen van het object
  • Is het de intentie om het werk te schenken? Of is langdurig bruikleen of verkoop het idee? In het geval van verkoop, graag de gewenste prijs vermelden

We ontvangen de informatie graag via info@stedelijkmuseumschiedam.nl. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren met meer informatie over het besluit.

Beeld in header: Conservator Stadsgeschiedenis Merel van der Vaart in het Kijkdepot Schiedam. Fotografie: Aad Hoogendoorn