Wil je iets lenen?*

*Uit onze collectie.

Het Stedelijk Museum Schiedam leent regelmatig collectiestukken uit aan nationale en internationale musea en presentatieplekken. Het tonen van de kunst aan een publiek is de belangrijkste doelstelling van het museum. Als een iemand een werk uit de museumcollectie wil presenteren, is onze intentie om daaraan mee te werken. De richtlijnen voor het doen van een bruikleenaanvraag en de daarbij gehanteerde voorwaarden staan op deze pagina beschreven.

Voorwaarden
Belangrijkste voorwaarde is dat de werken onder de juiste condities getoond kunnen worden. Dit houdt onder andere in dat op locatie de museale standaard voor klimaat en beveiliging wordt aangehouden.

Daarnaast geldt dat of een object uitgeleend wordt, afhangt van onder andere de beschikbaarheid. Soms zijn er al andere plannen met het werk.

Aan elke bruikleen zijn kosten verbonden. Bijvoorbeeld de kosten voor het laten opmaken van een conditierapport, de verpakking, verzekering en transport. Het transport van het bruikleen moet worden uitgevoerd door een erkende Nederlandse kunsttransporteur. Deze zijn voor rekening van de bruikleenaanvrager. Daarnaast rekenen wij voor gecompliceerde bruiklenen, bijvoorbeeld bruiklenen aan buitenlandse instellingen of bruiklenen die extra personele inspanning van het museumteam vraagt, een vergoeding.

Een aanvraag doen
Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend, tenminste vier maanden voor aanvang van de beoogde tentoonstelling. Stuur het verzoek ter attentie van de directeur naar:

Stedelijk Museum Schiedam
Postbus 208
3100 AE Schiedam

De aanvraag dient de volgende informatie te bevatten:

  • de titel van de tentoonstelling
  • begin en -einddata van de tentoonstelling
  • locatie van de tentoonstelling
  • de werken die in bruikleen worden gevraagd: titel en kunstenaar
  • inhoudelijke motivatie voor de aanvraag
  • adres en contactgegevens van de aanvrager en organisator
  • een facility report

Stedelijk Museum Schiedam streeft ernaar om binnen drie maanden uitsluitsel te geven over de bruikleenaanvraag.

Beeld in header: still uit video Constant in oorlog, geschoten in het depot. Beeld door Gerrit Scheurs. Je ziet het schilderij: Constant, Les Expulsés, 1999. Bruikleen Fondation Constant