Nieuwe aankopen*

*Werk van Esiri Erheriene-Essi en Jenny Boot.

‘Ik zie niets exotisch, het is gewoon normaal afrohaar, geweldig flexibel’, zegt Esiri Erheriene-Essi. We kochten twee schilderijen van de kunstenaar die t/m 4 oktober 2020 te zien zijn in de tentoonstelling Realisme nu.

Esiri Erheriene-Essi ontleende haar beelden aan een Britse encyclopedie over haardracht uit 1972, waarin de haarstijl als exotisch wordt beschreven. Ze werd dit jaar genomineerd voor de Prix de Rome, een belangrijke Nederlandse staatsprijs.

Black girl with pearl

Begin dit jaar verwierven we ook een werk van fotograaf Jenny Boot. Black girl with pearl is een ode aan het 17de-eeuwse meesterwerk van Vermeer. ‘Ik volgde de discussie over inclusiviteit en dat er maar zo weinig zwarte mensen in musea te zien zijn. Intuïtief verwerk ik dat dan in mijn werk.’ Tot begin dit jaar hing haar werk op de tentoonstelling Modest Fashion, een initiatief van gastconservator Rajae El Mouhandiz. We waren het eerste museum in Nederland dat aan deze trend met bedekkende kleding aandacht besteedde. Dat gebeurde samen met anderen, bij voorbeeld in de vorm van een symposium, twee Art Fairs en een optreden van internetfenomeen en rapper Mona Haydar. 

Iconisch

‘Vermeers Meisje met parel is voor mij een iconisch beeld van een jonge vrouw’, zegt Boot. ‘Misschien is ze een beetje verliefd; ze kijkt wat verrast en is voor mij, en wie weet elk wit meisje, heel herkenbaar.’ Het idee voor het werk schoot de fotografe te binnen terwijl ze samen met model Sandra Uwase aan het werk was. ‘Het was meteen raak. Haar blik, haar gezicht, alles viel gelijk op zijn plek.’

Kanteling

De aankopen passen in het verzamelbeleid van het museum, vertelt Catrien Schreuder, Hoofd Tentoonstellingen en Collecties. Sinds de jaren vijftig richt het museum zich op ‘thans levende’ kunstenaars met kunst die nu wordt gemaakt. Het gaat om kunst die in Nederland wordt gemaakt of kunst van aan Nederland verbonden kunstenaars. De drie aanwinsten laten een kanteling zien naar een niet-westers, niet-eurocentrisch wereldbeeld in musea. De discussie daarover is nu actueel maar speelt al veel langer.

Stemmen

Dat maakt de urgentie van dit soort aankopen groter. ‘We zijn een museum van en voor mensen. ‘Bij alles wat we doen proberen we dat zoveel mogelijk stemmen en perspectieven zichtbaar zijn en niemand wordt uitgesloten’, zegt Schreuder. Regelmatig geeft het museum de regie in handen van Schiedammers met verschillende achtergronden. Het Belly Painting Festival (met beschilderde zwangere buiken), de tentoonstelling Post/Delete (een initiatief van twee scholieren) en het modeltreinkerstfestijn zijn daarvan voorbeelden. 

Maatschappelijke thema’s

Het museum maakt tentoonstelling rond maatschappelijke thema’s en laat jonge kunstenaars daarop reageren. Ook besteedt het aandacht aan kunst die voortkomt uit bijvoorbeeld de online-cultuur en de mode- of muziekwereld of kunst die is geworteld in niet-westerse tradities. De Raad voor Cultuur vindt dat het museum hiervoor rijkssubsidie moet krijgen. Op Prinsjesdag blijkt of minister Ingrid van Engelshoven van OCW dat advies overneemt.