De les begint in het atelier van het museum met een gezamenlijk onderzoek aan de hand van beelden en filosofische vragen. Kan je vlakken maken zonder punten en lijnen? Hoe verschillen punten, lijnen en vlakken van elkaar? In twee groepen bezoeken kinderen samen met een museumdocent de museumzalen. Elk kunstwerk wordt vanuit het perspectief van ‘lijnen’ en ‘vlakken’ behandeld. In het Atelier zetten kinderen willekeurig punten op papier. Ze onderzoeken welke lijnen en vlakken ze kunnen maken. En welke betekenisvolle dingen ze hierin zien.

Deze les gaat uit van de nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht van kinderen. De les draagt bij aan taalontwikkeling en zet kinderen in hun kracht.

Deze les is ontwikkeld door Wolf Brinkman. Volgens Brinkman hebben kinderen de geweldige gave om iets te creëren uit niets. Die gave komt voort uit verbeelding. Taal en meetkunde ziet Brinkman als gereedschappen die kinderen nodig hebben om te kunnen leren over concepten. In zijn lessen ligt de focus op het leren gebruiken van die gereedschappen om vanuit verbeelding te komen tot een creatief proces.

Dit wil je weten

  • Groep 1 & 2
  • Duur 75 minuten
  • Dit programma is een MuseumParel en kan door basisscholen in Schiedam gratis geboekt worden via Parels van Schiedam
  • De les wordt door twee professionele museumdocenten gegeven. Het is fijn als jullie ook met voldoende actief betrokken begeleiders komen. Daarbij denken we aan 1 begeleider per zes kinderen.
  • De groep wordt in twee kleinere groepen verdeeld, ze krijgen hetzelfde programma maar in een andere volgorde.
  • Kosten voor het programma, indien niet geboekt via Parels van Schiedam, zijn 130,- inclusief materialen en entree
  • Ter voorbereiding ontvang je een leerkrachtinformatiebrief.
    Reserveren kan via de Parels van Schiedam of neem contact op met Denise via educatie@stedelijkmuseumschiedam.nl