Tijdens dit museumbezoek raken kinderen vertrouwd met het museum, kunst en kunstenaars. Er is daarbij alle ruimte om vrij te denken. Het onderscheid tussen goed en fout bestaat in deze lessen niet. En dat verbindt kinderen: iedereen kan mee doen. Deze les draait om punten. De leerlingen bekijken wat een punt is, zoeken punten in kunstwerken én daarbuiten en schilderen zelf de allermooiste punten in allerlei kleuren. Als deze punt kon praten welk verhaal zou hij dan over zichzelf vertellen?

Deze les gaat uit van de nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht van kinderen. De les draagt bij aan taalontwikkeling en zet kinderen in hun kracht.

Deze les is ontwikkeld door Wolf Brinkman. Volgens Brinkman hebben kinderen de geweldige gave om iets te creëren uit niets. Die gave komt voort uit verbeelding. Taal en meetkunde ziet Brinkman als gereedschappen die kinderen nodig hebben om te kunnen leren over concepten. In zijn lessen ligt de focus op het leren gebruiken van die gereedschappen om vanuit verbeelding te komen tot een creatief proces.

Dit wil je weten

  • Groep 1 & 2
  • Duur 75 minuten
  • Dit programma is een MuseumParel en kan door basisscholen in Schiedam gratis geboekt worden via Parels van Schiedam
  • De les wordt door twee professionele museumdocenten gegeven. Het is fijn als jullie ook met voldoende actief betrokken begeleiders komen. Daarbij denken we aan 1 begeleider per zes kinderen
  • De groep wordt in twee kleinere groepen verdeeld, ze krijgen hetzelfde programma maar in een andere volgorde
  • Kosten voor het programma, indien niet geboekt via Parels van Schiedam, zijn 130,- inclusief materialen en entree
  • Ter voorbereiding ontvang je een leerkrachtinformatiebrief
  • Reserveren kan via de Parels van Schiedam of neem contact op met Denise via educatie@stedelijkmuseumschiedam.nl