Deze museumles start met een gezamenlijk onderzoek naar weergaven van ruimte. Daarna gaat de groep in twee kleine groepen aan het werk in het Atelier of ruimte zoeken in het museum. In welke kunstwerken speelt ruimte een rol? En welk werk neemt het meeste ruimte in en waarom eigenlijk? Beide groepen doen dezelfde activiteiten maar in een andere volgorde. Er zit ook een ruimtevaarder in het verhaal. Die ziet er echt belachelijk uit. En wat erger is, je hebt echt geen idee of hij nou in die ruimte zit of erbuiten.

Deze museumles draagt bij aan het begrip van ruimtelijk figuren op het platte vlak.

Deze les is ontwikkeld door Wolf Brinkman. Volgens Brinkman hebben kinderen de geweldige gave om iets te creëren uit niets. Die gave komt voort uit verbeelding. Taal en meetkunde ziet Brinkman als gereedschappen die kinderen nodig hebben om te kunnen leren over concepten. In zijn lessen ligt de focus op het leren gebruiken van die gereedschappen om vanuit verbeelding te komen tot een creatief proces. 

Dit wil je weten

  • Groep 3 & 4
  • Duur 90 minuten
  • Dit programma is een MuseumParel en kan door basisscholen in Schiedam gratis geboekt worden via Parels van Schiedam
  • De les wordt door twee professionele museumdocenten gegeven. Het is fijn als jullie ook met minimaal twee actief betrokken begeleiders komen
  • De groep wordt in twee kleinere groepen verdeeld, ze krijgen hetzelfde programma maar in een andere volgorde
  • Kosten voor het programma, indien niet geboekt via Parels van Schiedam, zijn 145,- inclusief materialen en entree
  • Ter voorbereiding ontvang je een leerkrachtinformatiebrief
  • Reserveren kan via de Parels van Schiedam of neem contact op met Denise via educatie@stedelijkmuseumschiedam.nl