We proberen bezoekers blij te maken met onze tentoonstellingen en de dingen die we doen. Soms zetten we je op het verkeerde been, soms doen we iets waardoor je anders naar dingen gaat kijken. We werken zoveel mogelijk samen met mensen, ook met jonge en cultureel diverse makers en Schiedammers. We zetten ons in om bezoekers te trekken die doorgaans niet naar het museum gaan. Dat doen we ook via Mijn Schiedam, daarover lees je hier meer.

Het Stedelijk Museum Schiedam is een toegankelijk museum voor kunst, geschiedenis en maatschappij met verhalen over thema’s die er vroeger, maar juist ook nu toe doen.

Daarbij gaan we vernieuwend, authentiek en mensgericht te werk en werken we zoveel mogelijk samen met anderen, in het bijzonder met kunstenaars, jonge creatieve makers en Schiedammers.

In hartje Schiedam willen we voor zoveel mogelijk mensen een fijne plek zijn. Een plek waar je kunst ontdekt, inspiratie vindt, een kop koffie drinkt, vrienden ontmoet of zelf iets gaat maken. Je komt er voor schoonheid, nieuwe inzichten of ontspanning en laat iedereen in zijn of haar waarde. Je hebt er een klein geluksmomentje. Of vindt er misschien niet zoveel aan. Het kan en mag allemaal.

Schiedammers en jonge en cultureel diverse makers en een cultureel divers publiek hebben onze speciale aandacht. We zien en waarderen de verschillen tussen mensen; ze maken het museum en de stad sterker. We spreken ons uit en geven tekst en uitleg bij kunst en geschiedenis, voor meer begrip naar elkaar en de ander. Iedereen is welkom.

Onze vijf kernwaarden

 • We zijn dichtbij
 • We zijn vernieuwend
 • We hebben aandacht voor jonge en cultureel diverse makers en -publiek
 • We hebben aandacht voor Schiedamse makers en -publiek
 • We nemen stelling en kweken begrip

Stichting Stedelijk Museum Schiedam is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenk- of erfbelasting moet worden afgedragen voor hetgeen het Stedelijk Museum Schiedam verkrijgt, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan het Stedelijk Museum Schiedam.

Het Stedelijk Museum Schiedam heeft geen winstoogmerk.

Naam instelling
Stichting Stedelijk Museum Schiedam

RSIN/ Fiscaalnummer
816060332

Kamer van koophandel
24429180

Bankgegevens
Stedelijk Museum Schiedam
IBAN: NL14 RABO 0111 5037 28
BIC: RABONL2U

Contactgegevens
Klik hier.

Statutaire doelstelling
De stichting Stedelijk Museum Schiedam stelt zich ten doel: het in stand houden en beheren van een museum ten behoeve van de museale collectie van de gemeente Schiedam en de museale collecties cultuurhistorische en kunstvoorwerpen van de gemeente Schiedam in stand te houden, te beheren, te verbeteren en voor een ieder toegankelijk te maken en te houden.

Directie
Op 1 januari 2023 bestond de directie uit:

 • Anne de Haij (algemeen directeur)
 • Nicole Theeuwes (plaatsvervangend directeur)

Raad van toezicht
Het Stedelijk Museum Schiedam heeft een Raad van Toezicht model. Op 1 januari 2023 bestond de Raad van Toezicht uit:

 • Jeroen Princen, voorzitter (advocaat en partner bij DVDW Advocaten)
 • Anke Bodewes, secretaris (eigenaar van Anke Bodewes Makelaardij og BV, voorheen bestuurslid en/of voorzitter van diverse organisaties in het onderwijs en de woon- en winkelmarkt)
 • Ingrid Tigchelaar, penningmeester (Manager Financiën bij het Dijklander Ziekenhuis)
 • Alice Vlaanderen, lid (programma directeur bij de gemeente Rotterdam)
 • Suzanne Wallinga, lid (freelance curator en adviseur)
 • Frans van der Avert, lid (eigenaar adviesbureau Frens & Co)
 • Halil Karaaslan, lid (docent maatschappijleer Experience College, Rotterdam, columnist NRC Handelsblad, spreker en adviseur en lid van diverse organisaties op het gebied van inclusie, diversiteit en onderwijs)

Zowel directie van het Stedelijk Museum Schiedam als Raad van Toezicht hanteren de principes van de Code Cultural Governance.

Belongingsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegeld. De Raad van Toezicht voert haar werkzaamheden volledig pro deo uit.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

De werknemers van het Stedelijk Museum Schiedam vallen onder een eigen Arbeidsvoorwaardenregeling.

Download
Download hier het standaardformulier publicatieplicht.

Foto bovenin: Bezoekers bij het werk van Nicky Assmann in de tentoonstelling Meesterlijke vrouwen. Fotografie: Fleur Beerthuis